KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA 

– od 25,00 zł/m² netto projektowanej powierzchni

Opracowanie obejmuje:

 • określenie niezbędnych do uzyskania dokumentów wymaganych na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę

 • wizja lokalna z analizą obszaru objętego opracowaniem, 

 • przygotowywanie wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci

 • wstępna koncepcja obejmująca rzuty, wizualizacje 

 • projekt koncepcyjny składający się z rzutów, przekrojów, elewacji i wizualizacji

 

PROJEKT BUDOWLANY

(obiekty budowlane oraz budynki bez pomieszczeń na stały pobyt ludzi, niewymagające instalacji wewnętrznych)

– od 100,00 zł/m² netto projektowanej powierzchni

Opracowanie obejmuje:

 • projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

 • projekt architektoniczno-budowlany

 • projekt konstrukcyjny

 • przygotowanie wniosków dotyczących uzyskania wymaganych opinii oraz pozwolenia na budowę

 • projekt wykonany na podstawie koncepcji architektonicznej zatwierdzonej przez Inwestora

 

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY 

(w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę)

– od 150 zł/m² netto projektowanej powierzchni

Opracowanie obejmuje:

 • koncepcja architektoniczna

 • projekt zagospodarowania terenu

 • projekt architektoniczno-budowlany

 • projekt konstrukcyjny

 • projekt instalacji wewnętrznych (wod.-kan., co, wentylacyjnej, elektrycznej)

 • projektowana charakterystyka energetyczna

 • uzgodnienia projektu w zakresie ppoż, sanepid, bhp

 • przygotowanie wniosków dotyczących uzyskania wymaganych opinii oraz pozwolenia na budowę

 

PROJEKT WYKONAWCZY 

– wyceniany indywidualnie

 

ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO 

– od 8500,00 zł netto

Opracowanie obejmuje:

 • projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

 • adaptacja projektu typowego – branże: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne (bez wprowadzania zmian)

 • przygotowanie wniosków dotyczących uzyskania wymaganych opinii oraz przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę

Opracowanie nie obejmuje:

 • wprowadzanie zmian do projektu – wycena indywidualna w zależności od zakresu zmiany

Poza zakresem opracowania: kosztorysy, przedmiary, specyfikacje techniczne.

Ostateczna cena projektu zawsze ustalana jest indywidualnie.

 

USŁUGI PROJEKTOWE DODATKOWE:

 • Konsultacje architektoniczne – 150,00 zł/h netto

 • Analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – od 200,00 zł netto

 • Projekt przyłącza – od 900,00 zł/szt. netto

 • Projekt sieci – wg indywidualnej wyceny na podstawie uzyskanych warunków

 • Projekt zjazdu – od 1000,00 zł netto

 • Projekt drogowy – wg indywidualnej wyceny

 

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA 

– 20,00 zł/m² netto przy powierzchni do 450m²

– 15,00 zł/m² netto przy powierzchni powyżej 450m² 

Minimalna cena inwentaryzacji – 750,00 zł netto

Opracowanie obejmuje:

 • pomiary inwentaryzacyjne

 • dokumentacja rysunkowa (rzuty z zestawieniami powierzchni, przekroje, elewacje, skala opracowania 1:100)                                                          W przypadku inwentaryzacji poza granicami Wrocławia doliczany jest koszt dojazdu w wysokości 1,50 zł netto za każdy 1 km.


NADZÓR AUTORSKI

 • Nadzór autorski na budowie od 350,00 zł/h netto za wizytę jednego projektanta


REPREZENTACJA W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH

 • Uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budowę – 800,00 zł/szt. netto

 • Uzyskanie w imieniu Inwestora niezbędnych opinii i uzgodnień – 500,00 zł/szt. netto

 • Przygotowanie wniosku o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu – od 1500,00 zł netto

 • Uzyskanie mapy do celów opiniodawczych – od 250,00 zł netto

 • Uzyskanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów – od 250,00 zł netto

 • Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – od 200,00 zł netto


CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ROZPOCZĘCIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

 • Mapa do celów projektowych – od 1500,00 zł netto

 • Badania geotechniczne – od 900,00 zł netto

 • Projekt wyprzedzających badań archeologicznych z decyzją konserwatorską – od 2000,00 zł netto

 • Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego z programem prac konserwatorskich – wg indywidualnej wyceny


UZGODNIENIA BRANŻOWE NA ETAPIE PROJEKTU BUDOWLANEGO

 • Ekspertyza kominiarska – od 500,00 zł netto

 • Uzgodnienie BHP i Sanepid – od 1000,00 zł netto

 • Uzgodnienie p.poż. – od 1500,00 zł netto

 • Ekspertyza pożarowa – od 4500,00 zł netto

 • Uzyskanie odstępstwa ppoż. – wg indywidualnej wyceny


CENY NIE OBEJMUJĄ KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH I OPŁAT SKARBOWYCH

 

UWAGI:

Przedstawione kwoty są szacunkowe.

Każdy projekt jest wyceniany indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania budynku, zakresu i formy projektu oraz wymagań Inwestora.
Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

W cenniku podano kwoty netto, do cen należy doliczyć podatek VAT.